Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Otistik Özellikler Gösteren Çocuklara Alıcı Dil Becerilerinin Öğretiminde Ayrık Denemelerle Öğretimin Jestlerle ve Jestsiz Sunumunun Karşılaştırılması
Bu çalışmada otistik özellikler gösteren çocuklara alıcı dil becerilerinin öğretiminde ayrık denemelerle öğretimin (ADÖ) iki farklı uygulama şeklinin etkilik ve verimliliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Birinci öğretim uygulamasında alıcı dil becerileri öğretilirken tüm sözel yönergeler jest ve işaretlerle birleştirilmiş; ikinci öğretim uygulamasında ise, yalnızca sözel yönerge sunulmuştur. Araştırmada öğretim uygulamalarının karşılaştırılması amacıyla tek denekli araştırma modellerinden paralel uygulamalar modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 5 ve 12 yaşlarında otistik özellikler gösteren iki erkek öğrenci katılmıştır. Araştırmanın bulguları, alıcı dil becerilerinin öğretiminde sözel yönergelerin jest ve işaretlerle birleştirilerek sunulduğu ADÖ uygulamasının edinim, izleme ve genelleme aşamasında belirgin bir şekilde daha etkili ve verimli olduğunu göstermiştir. Sözel yönergelerin yalnız sunulduğu ADÖ uygulaması çalışmada yer alan öğretim setlerinin öğretiminde etkili olmamıştır.
 
A Comparison of Discrete Trial Teaching with and without Gestures/Signs in Teaching Receptive Language Skills to Children with Autism
The present study was designed to compare the effectiveness and efficiency of two discrete trial teaching procedures for teaching receptive language skills to children with autism. While verbal instructions were delivered alone during the first procedure, all verbal instructions were combined with simple gestures and/or signs during the second procedure when teaching receptive language skills by using discrete trial teaching. A parallel treatments design was used to compare the differential effects of the two procedures on the acquisition of the receptive language skills. Two students with autism participated in the study. The results of the study showed that the discrete trial teaching procedure in which verbal instructions were combined with simple gestures and/or signs was slightly more effective and efficient on promoting the acquisition of receptive language skills for both students. Discrete trial teaching procedure in which verbal instructions were delivered alone was not effective for any of the training sets across students.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  11/3 Yaz 2011  -  11/3 Summer 2011

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Onur KURT*
*Özel Eğitim alanında Yardımcı Doçenttir. Bilimsel ilgi alanları arasında otistik özellikler gösteren bireylerin eğitimi, uygulamalı davranış analizi ve tek denekli araştırma yöntemleri yer almaktadır. İletişim: Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Yunus Emre Kampusu 26470 Eskişehir.
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Ayrık Denemelerle Öğretim, Otizm, Dil ve İletişim, Alıcı Dil Becerileri.  -  Discrete Trial Teaching, Autism, Language and Communication, and Receptive Language Skills.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2018